loading

Лични данни

Защита на лични данни

За нас е важно да сте защитени, докато пазарувате и ние носим отговорност за всички ваши данни свързани с покупките ви от нас . Ние спазваме Европейската регулация за защита на личните данни 2018.

За целите на онлайн търговията и удовлетвореността на клиентите Евета Спорт може да събере и обработи следните Ваши лични данни:

  • Вашето име
  • Вашия адрес
  • Вашия мобилен номер
  • Вашия имейл адрес
  • Фирма

Всички данни се третират като конфиденциална информация. Обработката на лични данни се базира на следните законови основи:

  • нужда за сключване на договор между двете страни (онлайн покупка)
  • съгласно законови изисквания (данни за фактуриране)

Използваме Вашия имейл адрес за връзка при изпълнението на Вашите поръчки.

Не използваме телефонния Ви номер, за да Ви отправяме търговски предложения. Ще се свържем с Вас по телефона единствено, ако има проблем с Вашата поръчка и/или за да получите информация за Вашата доставка.

 

Евета Спорт предоставя лични данни само на куриери във връзка с осъществяване на доставки и не предоставя, не продава, нито споделя по какъвто и да било начин Вашите лични данни с трети лица, нито с други компании.

Съхраняваме Вашите данни не повече от необходимото, в зависимост от целите-онлайн покупка или фактуриране. Периода на съхранение зависи от вида на данните и целта на тяхното използване.

Login Account

Already a Rubnio Customer?

Invaild email address.

6 or more characters, letters and numbers. Must contain at least one number.

Your information will nerver be shared with any third party.